Voor iedereen die vragen heeft over de selectieprocedure; hieronder staat de huidige
procedure in een document. Lees het gewoon eens rustig door. Voor eventuele op- en/of
aanmerkingen gelieve contact op te nemen met een van de bestuursleden van onze Kring!
 
Selectieprocedure Kring versie juni 2016 definitief.pdf